BLeSkOvKy

DiPLoMy Za BLeSkoVku 0.1.

28. ledna 2010 v 12:40 | x-LoLa-x
Takže tu sú tie diplomy za bleskovku =)...
Som rada že ste sa zúčastnili:
- pre 蠍 Hakky Shika Shun 蜘蛛

BLeSkoVka 0.1.

28. ledna 2010 v 11:52 | x-LoLa-x
1.AwoJ
2.Ako Sa M�
3.Čo RoBíŠ?
4.PáČi Sa Ti Tu?
5.Aká Je TvoJa ObĽúBeNá CeLeBriTa?
6.Ako Sa VoLá TvoJa NaJLePšia KaMaRáTka?
7.PríDeŠ Tu eŠte?
8.Na DiPLoM DáM NieČo Čo SúViSí So
ZiMou Ok??!
9.PaPa =)
 
 

Reklama